ФИВО получи сертификат ISO 14001:2015

Дейността на ФИВО винаги е била съобразена с добрите практики за опазване на природата, както в посока на екологичните, филтриращи апарати за вода на работното място и дома, които предлагаме, така и в начина, по който нашият екип извършва своята ежедневна работа. Компанията внедри система за управление на околната среда (СУОС), която подпомага рационалното планиране и управление на ресурсите, отпадъците и електроенергията. Сертификацията по стандарта ISO 14001:2015 ни дава увереност, че развиваме ФИВО, като компания отговаряща на всички международни изисквания и стандарти на работа.