РЕШЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА

ФИВО разполага с персонализирано
решение за всеки свой клиент!

Всеки бизнес, независимо от неговия размер или сфера на дейност, се нуждае от качествени, удобни, изгодни и ефективни решения. Осигуряването на висококачествена питейна вода за работното място е първото и най-важно звено в грижата за хората във всяка организация.

Изберете вашия сектор и се запознайте с вашето ФИВО решение!

Ако имате малък офис, зала или салон, с екип между 5 и 50 човека, вижте решенията на ФИВО за Малък и среден бизнес. Те ви гарантират най-високо ниво на хигиена и качество на водата, ще спестят средства от месечния ви бюджет и ще ви избавят от необходимостта да се ангажирате с поръчки, доставка на минерална вода, доставка на галони и намиране на място за съхранението им.

Ако екипът на вашата компания е повече от 50 души, тогава ФИВО има за вас решения за Корпоративни клиенти. Те ви дават напълно затворен цикъл на услугата, с който можете да си гарантирате иновативен подход за осигуряване на висококачествена вода, ниски разходи, пълно обслужване и сервизиране на машините, заедно с непрекъсваемост на услугата. Ще намалите драстично въглеродния отпечатък от пластмасовите бутилки и галони, и с това ще подпомогнете своята Зелена политика и Корпоративна социална отговорност.

ФИВО разполага с подходящи решения и за публичния сектор. От тях вече са се възползвали много държавни и общински учреждения, болници и здравни заведения, училища, детски градини и др. Иновативен, качествен, ефективен и изгоден. Това прави ФИВО предпочитан партньор на организациите от публичния сектор.